Skip to content
ALLE VAR DER: Næringslivsledere, politikere organisasjoner og akademia møtte frem i Fjellhallen på Gjøvik for å snakke om hvordan urolige tider påvirker Innlandet.

Annerledeslandet Norge

Kriser og prisvekst til tross – det går forbausende godt i norsk økonomi, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum på Agenda Innlandet i går. Men bedriftene ser mørkt på framtida og størst er pessimismen på Innlandet.

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Hans Martin Nysæter

Norsk økonomi, bedrifter og lokalsamfunn er preget av krig, klimautfordringer, økonomisk usikkerhet og rekrutteringsproblemer. ​

Annerledeslandet Norge

– Stemningen i våre medlemsbedrifter har forverret seg kraftig siden i fjor, sa Dørum. – Prisene har steget, nå er de litt på vei ned, men renta må likevel opp i mars. Den disponible inntekten i husholdningene falt i fjor og vil fortsette å falle i år. Alt dette gjør at det blir mindre attraktivt å låne, mer attraktivt å spare.

Men bildet er bare negativt, ifølge NHOs sjeføkonom:
– Norge er annerledeslandet: Vi har handlingsrom i budsjettpolitikken og i rentesettingen. Det går forbausende godt i norsk økonomi. Vi har fremdeles vekst, arbeidsledigheten har falt og har ligget stabilt på 150 000 et halvt års tid. Bedriftene kvier seg for å nedbemanne fordi de ikke vet om de får tak i nye bak neste sving.

DÅRLIG STEMNING: Stemningen i våre medlemsbedrifter har forverret seg kraftig siden i fjor, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Innlandet rammes hardt

Pessimismen er størst blant bedriftene på Innlandet, sa Bjørn-Erik Orskaug, sjeføkonom i SpareBank1:
– Bedriftene på Innlandet har de laveste forventningene i landet.

Han mener dette henger sammen med næringssammensetningen:
– Sammenlignet med resten av landet har vi lite av olje og gass, havbruk og næringsrettet tjenestenæring. Vi har derimot mye av de næringene som rammes hardest av strømprisene; industri, varehandel, bygg og anlegg.

Forventningene om lavere lønnsomhet fører ifølge Orskaug til at færre investerer og flere varsler at de vil redusere bemanningen.

Forbereder oss for dårlig

Tema for Agenda Innlandet var urolige tider.
– Kriser kommer og kriser går, hvorfor forbereder vi oss ikke? undret tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen i samtale med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og politisk redaktør Anne Ekornholmen fra Nationen. – Det er i gode tider du skal passe på, det er i gode tider du legger det frøet som kan blomstre senere. Hvordan kan det ha seg at vi ikke har lært noe av verken oljekrisa eller finanskrisa?

Evigheten som perspektiv

– Vi har lav ledighet, men den vil nok stige litt på sikt. Prisveksten her hjemme er høy, men mye høyere i Europa. Norge oppleves som et trygt land for utlandet å investere i, sa Trygve Slagsvold Vedum. Han fortalte at hans hovedbekymring er prisveksten «som skaper usikkerhet i husholdningene og for bedriftene». Og kanskje skaper dårlige meningsmålinger: – Man må heve seg over meningsmålingene og ikke følge Peer Gynts metode; alltid å velge minste motstands vei. Man må holde fast i det som er sentralt.

– En statsråd må ha evigheten som perspektiv og samtidig hele tiden være forberedt på å måtte gå av i morgen, sa Johnsen.

Å SÅ I GODE TIDER: Hvorfor lærer vi ikke av historien – hvorfor sår vi ikke i gode tider?Kriser kommer og kriser går, hvorfor forbereder vi oss ikke? – Sigbjørn Johnsen og Trygve Slagsvold Vedum.

Toyota Sulland

Nina Melsom, direktør i NHO, advarte mot uro og polarisering:
– Offentlige og private må samarbeide for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Som når Toyota Sulland som den første bedriften i landet skrev under på en strategisk samarbeidsavtale med Nav.

Mange føler seg mistrodd for motivene og endog motarbeidet, hevdet Melsom. – Næringslivet er en del av vårt velferdssamfunn, ikke kun opptatt av å mele sin egen kake. Det offentlige og private må snakke konstruktivt med hverandre , løse utfordringene sammen, ta i bruk det beste fra hverandre. Mer samhold framfor avstand.

KRED TIL TOYOTA: Nina Melsom, direktør i NHO, understreket nødvendigheten av samarbeid mellom det offentlige og det private for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. – Som når Toyota Sulland som den første bedriften i landet skrev under på en strategisk samarbeidsavtale med Nav.

Vil fortsette å vokse

– Kriser kommer og går. I løpet av mitt yrkesliv har jeg opplevd fire alvorlige kriser, mest alvorlig i slutten av ´80-tallet og i 2020, sa sjeføkonom Øystein Dørum. – Nedstengingen av Norge var den dypeste og en av de mest kortvarige krisene i verdensøkonomien. Men til tross for alle tilbakeslagene i økonomien, har verdistigningen steget i Norge år for år. Det vil den fortsette med, selv om den ikke kommer til å vokse like fort framover.

Agenda Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom mellom LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

ALLE VAR DER: Næringslivsledere, politikere organisasjoner og akademia møtte frem i Fjellhallen på Gjøvik for å snakke om hvordan urolige tider påvirker Innlandet.

Annerledeslandet Norge

Kriser og prisvekst til tross – det går forbausende godt i norsk økonomi, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum på Agenda Innlandet i går. Men bedriftene ser mørkt på framtida og størst er pessimismen på Innlandet.

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Hans Martin Nysæter

Norsk økonomi, bedrifter og lokalsamfunn er preget av krig, klimautfordringer, økonomisk usikkerhet og rekrutteringsproblemer. ​

Annerledeslandet Norge

– Stemningen i våre medlemsbedrifter har forverret seg kraftig siden i fjor, sa Dørum. – Prisene har steget, nå er de litt på vei ned, men renta må likevel opp i mars. Den disponible inntekten i husholdningene falt i fjor og vil fortsette å falle i år. Alt dette gjør at det blir mindre attraktivt å låne, mer attraktivt å spare.

Men bildet er bare negativt, ifølge NHOs sjeføkonom:
– Norge er annerledeslandet: Vi har handlingsrom i budsjettpolitikken og i rentesettingen. Det går forbausende godt i norsk økonomi. Vi har fremdeles vekst, arbeidsledigheten har falt og har ligget stabilt på 150 000 et halvt års tid. Bedriftene kvier seg for å nedbemanne fordi de ikke vet om de får tak i nye bak neste sving.

DÅRLIG STEMNING: Stemningen i våre medlemsbedrifter har forverret seg kraftig siden i fjor, sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Innlandet rammes hardt

Pessimismen er størst blant bedriftene på Innlandet, sa Bjørn-Erik Orskaug, sjeføkonom i SpareBank1:
– Bedriftene på Innlandet har de laveste forventningene i landet.

Han mener dette henger sammen med næringssammensetningen:
– Sammenlignet med resten av landet har vi lite av olje og gass, havbruk og næringsrettet tjenestenæring. Vi har derimot mye av de næringene som rammes hardest av strømprisene; industri, varehandel, bygg og anlegg.

Forventningene om lavere lønnsomhet fører ifølge Orskaug til at færre investerer og flere varsler at de vil redusere bemanningen.

Forbereder oss for dårlig

Tema for Agenda Innlandet var urolige tider.
– Kriser kommer og kriser går, hvorfor forbereder vi oss ikke? undret tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen i samtale med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og politisk redaktør Anne Ekornholmen fra Nationen. – Det er i gode tider du skal passe på, det er i gode tider du legger det frøet som kan blomstre senere. Hvordan kan det ha seg at vi ikke har lært noe av verken oljekrisa eller finanskrisa?

Evigheten som perspektiv

– Vi har lav ledighet, men den vil nok stige litt på sikt. Prisveksten her hjemme er høy, men mye høyere i Europa. Norge oppleves som et trygt land for utlandet å investere i, sa Trygve Slagsvold Vedum. Han fortalte at hans hovedbekymring er prisveksten «som skaper usikkerhet i husholdningene og for bedriftene». Og kanskje skaper dårlige meningsmålinger: – Man må heve seg over meningsmålingene og ikke følge Peer Gynts metode; alltid å velge minste motstands vei. Man må holde fast i det som er sentralt.

– En statsråd må ha evigheten som perspektiv og samtidig hele tiden være forberedt på å måtte gå av i morgen, sa Johnsen.

Å SÅ I GODE TIDER: Hvorfor lærer vi ikke av historien – hvorfor sår vi ikke i gode tider?Kriser kommer og kriser går, hvorfor forbereder vi oss ikke? – Sigbjørn Johnsen og Trygve Slagsvold Vedum.

Toyota Sulland

Nina Melsom, direktør i NHO, advarte mot uro og polarisering:
– Offentlige og private må samarbeide for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Som når Toyota Sulland som den første bedriften i landet skrev under på en strategisk samarbeidsavtale med Nav.

Mange føler seg mistrodd for motivene og endog motarbeidet, hevdet Melsom. – Næringslivet er en del av vårt velferdssamfunn, ikke kun opptatt av å mele sin egen kake. Det offentlige og private må snakke konstruktivt med hverandre , løse utfordringene sammen, ta i bruk det beste fra hverandre. Mer samhold framfor avstand.

KRED TIL TOYOTA: Nina Melsom, direktør i NHO, understreket nødvendigheten av samarbeid mellom det offentlige og det private for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. – Som når Toyota Sulland som den første bedriften i landet skrev under på en strategisk samarbeidsavtale med Nav.

Vil fortsette å vokse

– Kriser kommer og går. I løpet av mitt yrkesliv har jeg opplevd fire alvorlige kriser, mest alvorlig i slutten av ´80-tallet og i 2020, sa sjeføkonom Øystein Dørum. – Nedstengingen av Norge var den dypeste og en av de mest kortvarige krisene i verdensøkonomien. Men til tross for alle tilbakeslagene i økonomien, har verdistigningen steget i Norge år for år. Det vil den fortsette med, selv om den ikke kommer til å vokse like fort framover.

Agenda Innlandet er et samarbeidsprosjekt mellom mellom LO, NHO, SpareBank 1 Østlandet og Innlandet fylkeskommune.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning