Skip to content
Hanne Beate Thorstensen er fast spaltist i Næring24s bilspalte. (Foto: Bavaria)

El-brems fra myndighetene?

Er regjeringen i ferd med å bremse elbilsatsningen? De foreslåtte økningene i avgiftene rundt elbiler gir bilbransjen et ekstra gisp etter luft.

Av Hanne-Beathe Torstensen, fast spaltist i Næring24s bilspalte.

Vi opplever allerede en verdenssituasjon som ikke har stabilisert seg etter år med Covid-19 utfordringer, nå med situasjonen i Ukraina og leveringsproblemer fra flere bilmerker grunnet komponentmangel. Ett av klimamålene som regjeringen til stadighet gjentar, nemlig at alle skal velge elbil innen år 2025 – er det kanskje ikke helt oppnåelig likevel?

Bremser regjeringen elbilsatsingen med de foreslåtte avgiftene?

Vellykket elbilstrategi

Norge er det landet i verden som kan vise til en vellykket elbilstrategi. En viktig grunn er nettopp de avgiftsfrie elbilene med gunstigere økonomiske insentiver.

For man tror vel ikke at alle som er på jakt etter ny bil privat eller i firmasammenheng har Co2-utslipp som første prioritet ved valg av nytt kjøretøy? Det er klart at totalkostnad for bilen er vel så viktig, men glem ikke at elbil på et vis var et statussymbol når den først begynte sitt inntog i Norge. Det var forbeholdt «early adoptors», de fremtidsrettede og kanskje nesten visjonære menneskene. Så kom det ett opptog med benevnelser som; billigere driftskostnader, ingen utslipp, nytenkende og nødvendig for klimaet. Plutselig hadde Norge en oppgang i omsetning av elbiler i personbilkategorien, som gikk fra å være litt over halvparten med og uten elmotor.

Ifølge statistisk sentralbyrå var fjoråret en milepæl da det ble kjøpt flere elektriske enn fossildrevne biler, helt uavhengig av inntektsgrupper. Hele to av tre nye personbiler er solgt som elbiler i 2021, cirka 65 prosent av nybilsalget i fjor var elbiler – logisk nok er tallene som vil bli presentert for året 2022 forventet å vise enda en økning.

De økonomiske intensivene forsvinner

De regjerende partiene; Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår blant andre endringer i skatte- og avgiftssystemet: å likebehandle elbiler med andre biler i firmabilbeskatningen, innføre full omregistreringsavgift for elbiler. Forslagene kommer som følge av anmodningsvedtak i Stortinget om å innføre merverdiavgift på elbiler. Den norske befolkningen har siden starten av elbilsalget tok av for alvor i 2011 vært omfattet av en

rekke gunstige økonomiske insentiver. Hva var grunnlaget bak det? Jo, Norge skulle ta sin del av kaken og regjeringens mål er at alle skal velge elbil innen 2025. Men nå er det vanlige folks tur ... De økonomiske insentivene til å velge elbil virker til å svinne hen, skal man anta at de fleste av oss har miljøperspektivet øverst på prioriteringen når valget av bil skal tas, koste hva det koste vil? Bilholdet ved en elektrisk bil vil uansett være av en annen sort enn vanlig fossilbil, men kjøpesummen vil ikke lenger være gunstigere, gitt at bilen koster over 500.000kr. I det nye forslaget til statsbudsjettet 2023 foreslås det å innføre moms på alle elbiler med kjøpspris over 500 000 kroner, det var kjent på forhånd, men den nye engangsavgiften som foreslås innført på alle biler var en joker.


Man tror vel ikke at alle som er på jakt etter ny bil privat eller i firmasammenheng har CO2-utslipp som første prioritet ved valg av nytt kjøretøy? spør Hanne-Beathe Torstensen. (Foto: Hanne-Beathe Torstensen)

Vektavgift og høyere fordelsbeskatning

En ny avgiftskomponent; vektavgift. Forslaget om en vektavgift har åpnet dørene for diskusjon, dette innebærer eventuelt en avgift på 12,50 kroner per kg om bilen veier over 500 kg. De fleste elektriske biler veier betydelig mye mer enn fossildrevne biler, dette på grunn av batteripakken som veier enormt mye. Tyngden avhenger også av batteriet som igjen påvirker rekkevidden. Dette gjelder dog kun for personbiler, varebiler er dermed ikke omfattet av denne avgiften.

Har du eller din bedrift elektriske firmabiler? I regjeringens forslag ønskes det å likestille elbiler med andre biler når det gjelder firmabilbeskatning. Det foreslås dermed å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er 20 prosent. Ansatte som kjører elektrisk firmabil vil altså måtte betale høyere fordelsbeskatning. En annen fordel som kan forsvinne gjelder bompengesatser, i dag betaler elbiler halvparten av bompengetaksten, denne er foreslått å økes til 70 prosent.

Utvalget av fossildrevne biler blir mindre

Men så kan vi jo ikke snu ryggen til fremtiden heller – og bilprodusenter takter generelt mot elektriske biler. Utvalget av fossildrevne biler blir mindre. Familiebiler vil øke kraftig i pris basert på de forslagene regjeringen fremmer for Statsbudsjettet 2023. Dette vil sannsynligvis forplante seg videre til bruktbilmarkedet hvor prisene er høye allerede på bakgrunn av stor etterspørsel.

Hvordan påvirker alle disse (foreslåtte) endringene deg i 2023?

 • Ved kjøp av ny elbil; tilfaller det i praksis moms på beløpet som overstiger 500 000kr, pluss en ny vektavgift 12,5 kr pr kg over 500kg. Eksempel: BMW iX xDrive40 2022 pris 672 900, 2023 pris + 65 938 kr = 738 838 kr
 • Miljørabatten hva gjelder bompengesatser reduseres fra 50% til 30%.
 • Ved kjøp av brukt elbil; omregistreringsavgiften er likestilt fossilbiler.
 • Prisene på brukte elbiler ventes å stige basert på høy etterspørsel.
 • Trafikkforsikringsavgiften økes med 2,8 %.
 • Den nye avgiftskomponenten vektavgift gjelder for alle personbiler, også hybrid- og fossilbiler.
 • Kjører du firmabil? Fordelen i firmabilbeskatningen fjernes, og likestiller elektriske firmabiler på lik linje som andre firmabiler.

Budsjettet skal nå forhandles om i Stortinget, først og fremst med regjeringens budsjettpartner SV. Enkelte forslag kan dermed ende opp med å bli endret for å få statsbudsjettet vedtatt. Alt tatt i betraktning så ser man allerede konturen av hvilken retning man kan forvente seg.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Hanne Beate Thorstensen er fast spaltist i Næring24s bilspalte. (Foto: Bavaria)

El-brems fra myndighetene?

Er regjeringen i ferd med å bremse elbilsatsningen? De foreslåtte økningene i avgiftene rundt elbiler gir bilbransjen et ekstra gisp etter luft.

Av Hanne-Beathe Torstensen, fast spaltist i Næring24s bilspalte.

Vi opplever allerede en verdenssituasjon som ikke har stabilisert seg etter år med Covid-19 utfordringer, nå med situasjonen i Ukraina og leveringsproblemer fra flere bilmerker grunnet komponentmangel. Ett av klimamålene som regjeringen til stadighet gjentar, nemlig at alle skal velge elbil innen år 2025 – er det kanskje ikke helt oppnåelig likevel?

Bremser regjeringen elbilsatsingen med de foreslåtte avgiftene?

Vellykket elbilstrategi

Norge er det landet i verden som kan vise til en vellykket elbilstrategi. En viktig grunn er nettopp de avgiftsfrie elbilene med gunstigere økonomiske insentiver.

For man tror vel ikke at alle som er på jakt etter ny bil privat eller i firmasammenheng har Co2-utslipp som første prioritet ved valg av nytt kjøretøy? Det er klart at totalkostnad for bilen er vel så viktig, men glem ikke at elbil på et vis var et statussymbol når den først begynte sitt inntog i Norge. Det var forbeholdt «early adoptors», de fremtidsrettede og kanskje nesten visjonære menneskene. Så kom det ett opptog med benevnelser som; billigere driftskostnader, ingen utslipp, nytenkende og nødvendig for klimaet. Plutselig hadde Norge en oppgang i omsetning av elbiler i personbilkategorien, som gikk fra å være litt over halvparten med og uten elmotor.

Ifølge statistisk sentralbyrå var fjoråret en milepæl da det ble kjøpt flere elektriske enn fossildrevne biler, helt uavhengig av inntektsgrupper. Hele to av tre nye personbiler er solgt som elbiler i 2021, cirka 65 prosent av nybilsalget i fjor var elbiler – logisk nok er tallene som vil bli presentert for året 2022 forventet å vise enda en økning.

De økonomiske intensivene forsvinner

De regjerende partiene; Arbeiderpartiet og Senterpartiet foreslår blant andre endringer i skatte- og avgiftssystemet: å likebehandle elbiler med andre biler i firmabilbeskatningen, innføre full omregistreringsavgift for elbiler. Forslagene kommer som følge av anmodningsvedtak i Stortinget om å innføre merverdiavgift på elbiler. Den norske befolkningen har siden starten av elbilsalget tok av for alvor i 2011 vært omfattet av en

rekke gunstige økonomiske insentiver. Hva var grunnlaget bak det? Jo, Norge skulle ta sin del av kaken og regjeringens mål er at alle skal velge elbil innen 2025. Men nå er det vanlige folks tur ... De økonomiske insentivene til å velge elbil virker til å svinne hen, skal man anta at de fleste av oss har miljøperspektivet øverst på prioriteringen når valget av bil skal tas, koste hva det koste vil? Bilholdet ved en elektrisk bil vil uansett være av en annen sort enn vanlig fossilbil, men kjøpesummen vil ikke lenger være gunstigere, gitt at bilen koster over 500.000kr. I det nye forslaget til statsbudsjettet 2023 foreslås det å innføre moms på alle elbiler med kjøpspris over 500 000 kroner, det var kjent på forhånd, men den nye engangsavgiften som foreslås innført på alle biler var en joker.


Man tror vel ikke at alle som er på jakt etter ny bil privat eller i firmasammenheng har CO2-utslipp som første prioritet ved valg av nytt kjøretøy? spør Hanne-Beathe Torstensen. (Foto: Hanne-Beathe Torstensen)

Vektavgift og høyere fordelsbeskatning

En ny avgiftskomponent; vektavgift. Forslaget om en vektavgift har åpnet dørene for diskusjon, dette innebærer eventuelt en avgift på 12,50 kroner per kg om bilen veier over 500 kg. De fleste elektriske biler veier betydelig mye mer enn fossildrevne biler, dette på grunn av batteripakken som veier enormt mye. Tyngden avhenger også av batteriet som igjen påvirker rekkevidden. Dette gjelder dog kun for personbiler, varebiler er dermed ikke omfattet av denne avgiften.

Har du eller din bedrift elektriske firmabiler? I regjeringens forslag ønskes det å likestille elbiler med andre biler når det gjelder firmabilbeskatning. Det foreslås dermed å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er 20 prosent. Ansatte som kjører elektrisk firmabil vil altså måtte betale høyere fordelsbeskatning. En annen fordel som kan forsvinne gjelder bompengesatser, i dag betaler elbiler halvparten av bompengetaksten, denne er foreslått å økes til 70 prosent.

Utvalget av fossildrevne biler blir mindre

Men så kan vi jo ikke snu ryggen til fremtiden heller – og bilprodusenter takter generelt mot elektriske biler. Utvalget av fossildrevne biler blir mindre. Familiebiler vil øke kraftig i pris basert på de forslagene regjeringen fremmer for Statsbudsjettet 2023. Dette vil sannsynligvis forplante seg videre til bruktbilmarkedet hvor prisene er høye allerede på bakgrunn av stor etterspørsel.

Hvordan påvirker alle disse (foreslåtte) endringene deg i 2023?

 • Ved kjøp av ny elbil; tilfaller det i praksis moms på beløpet som overstiger 500 000kr, pluss en ny vektavgift 12,5 kr pr kg over 500kg. Eksempel: BMW iX xDrive40 2022 pris 672 900, 2023 pris + 65 938 kr = 738 838 kr
 • Miljørabatten hva gjelder bompengesatser reduseres fra 50% til 30%.
 • Ved kjøp av brukt elbil; omregistreringsavgiften er likestilt fossilbiler.
 • Prisene på brukte elbiler ventes å stige basert på høy etterspørsel.
 • Trafikkforsikringsavgiften økes med 2,8 %.
 • Den nye avgiftskomponenten vektavgift gjelder for alle personbiler, også hybrid- og fossilbiler.
 • Kjører du firmabil? Fordelen i firmabilbeskatningen fjernes, og likestiller elektriske firmabiler på lik linje som andre firmabiler.

Budsjettet skal nå forhandles om i Stortinget, først og fremst med regjeringens budsjettpartner SV. Enkelte forslag kan dermed ende opp med å bli endret for å få statsbudsjettet vedtatt. Alt tatt i betraktning så ser man allerede konturen av hvilken retning man kan forvente seg.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning