Skip to content
Arbeidsinkluderingsbedriften Norasonde vil selge brukte og ombrukte produkter i Lillestrøm. (Foto: Pexels)

Etablerer gjenbrukssenter i Lillestrøm

Et helt nytt senterkonsept vil mot tampen av 2023 se dagens lys i flisbyen. – Vi vil gjenspeilet tida vi lever i der gjenbruk, ombruk og bærekraft står i fokus, sier Marius Eriksen i Norasondegruppen.

– Undersøkelser før jul viser at stadig flere er positive til å kjøpe brukt, både av hensyn til miljøet og økonomien. Bevisstgjøringen blant den yngre garde er stor.

Senteret skal ligge i første etasje i Norasondes lokaler i Lillestrøm. Der driver de allerede tre bedrifter; Kafé Campus, Second Chance og Sykkelfiksern. Nå skal lokalet ombygges og gi plass til mellom åtte og tolv nye butikker og tjenester.

Action Now og ROAF

Prosjektet ble til via det lokale bedriftsnettverket Action Now – en bærekraftsatsning bestående av 16 lokale bedrifter, i tillegg til Lillestrøm kommune.

Norasonde skal samarbeide med Romerike Avfallsfordeling om lagringsplass og sortering.

– Vi håper å få det til slik at kundene vil få informasjon om hvor varene er hentet fra ved å scanne en QR-kode på varene. Og at de får informasjon om bærekraftssatsning rundt på ulike steder i senteret.

– Stadig flere er positive til å kjøpe brukt, sier Marius Eriksen, leder for karriere, teknologi og forretningsutvikling i Norasonde. (Foto: Norasondegruppen)

Visningshybel

Men gjenbrukssenteret skal ikke bare være et sted for å kjøpe ting, innskyter Siri Spillum i Norasonde: - Vi vil også ha kurs i hvordan man kan lage nytt av brukt for eksempel ved omsøm, trekke om møbler. Vi ser for oss en visningshybel med bare brukte ting.

Flere arbeidsplasser

Norasonde er en av landets første arbeidsinkluderingsbedrifter. Gjennom gjenbrukssenteret ser de muligheten til å få flere i arbeid. Dét er den viktigste grunnen til at de har tatt på seg prosjektansvaret, sier Eriksen:

Gjenbrukssenteret vil skape arbeidstreningsplasser innen lager, logistikk, servering, salg, service, markedsføring, IT, håndverk, netthandel og transport.

Det nye gjenbrukssenteret skal etter planen åpne dørene i november 2023.

LITT LAVERE PRISVEKST I DESEMBER 

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Arbeidsinkluderingsbedriften Norasonde vil selge brukte og ombrukte produkter i Lillestrøm. (Foto: Pexels)

Etablerer gjenbrukssenter i Lillestrøm

Et helt nytt senterkonsept vil mot tampen av 2023 se dagens lys i flisbyen. – Vi vil gjenspeilet tida vi lever i der gjenbruk, ombruk og bærekraft står i fokus, sier Marius Eriksen i Norasondegruppen.

– Undersøkelser før jul viser at stadig flere er positive til å kjøpe brukt, både av hensyn til miljøet og økonomien. Bevisstgjøringen blant den yngre garde er stor.

Senteret skal ligge i første etasje i Norasondes lokaler i Lillestrøm. Der driver de allerede tre bedrifter; Kafé Campus, Second Chance og Sykkelfiksern. Nå skal lokalet ombygges og gi plass til mellom åtte og tolv nye butikker og tjenester.

Action Now og ROAF

Prosjektet ble til via det lokale bedriftsnettverket Action Now – en bærekraftsatsning bestående av 16 lokale bedrifter, i tillegg til Lillestrøm kommune.

Norasonde skal samarbeide med Romerike Avfallsfordeling om lagringsplass og sortering.

– Vi håper å få det til slik at kundene vil få informasjon om hvor varene er hentet fra ved å scanne en QR-kode på varene. Og at de får informasjon om bærekraftssatsning rundt på ulike steder i senteret.

– Stadig flere er positive til å kjøpe brukt, sier Marius Eriksen, leder for karriere, teknologi og forretningsutvikling i Norasonde. (Foto: Norasondegruppen)

Visningshybel

Men gjenbrukssenteret skal ikke bare være et sted for å kjøpe ting, innskyter Siri Spillum i Norasonde: - Vi vil også ha kurs i hvordan man kan lage nytt av brukt for eksempel ved omsøm, trekke om møbler. Vi ser for oss en visningshybel med bare brukte ting.

Flere arbeidsplasser

Norasonde er en av landets første arbeidsinkluderingsbedrifter. Gjennom gjenbrukssenteret ser de muligheten til å få flere i arbeid. Dét er den viktigste grunnen til at de har tatt på seg prosjektansvaret, sier Eriksen:

Gjenbrukssenteret vil skape arbeidstreningsplasser innen lager, logistikk, servering, salg, service, markedsføring, IT, håndverk, netthandel og transport.

Det nye gjenbrukssenteret skal etter planen åpne dørene i november 2023.

LITT LAVERE PRISVEKST I DESEMBER 

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning