Skip to content
Opptakstallene fra Samordna opptak viser at de ulike lærerstudiene har færre studenter med tilbud i år, enn i fjor. Størst nedgang er det på faglærer- og barnehagelærerstudier (Foto: Pexels).

Færre vil ta høyere utdanning

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Pexels

I går ble tallene fra Samordna opptak offentliggjort. Færre vil bli lærere og sykepleiere og for barnehagene er tallene «bekmørke», ifølge Utdanningsforbundet.

Til sykepleierstudiet er det nærmere 3000 færre søkere i 2022 sammenliknet med 2021. Antall søkere til sykepleierstudiet er det laveste siden 2013, skriver tidsskriftet Sykepleien.

Populære studier

Blant de femten mest populære studiene finner vi siviløkonomi, juss, organisasjon og ledelse, toll og grensekontroll, arkitektur, industriell økonomi og medisin, melder nrk.no.

Nedgang fra 2021

Av 121 198 kvalifiserte søkere, har 105 216 fått tilbud om studieplass. Dette er en nedgang på tolv prosent fra forrige år.

Generelt forbud mot midlertidige ansettelser

Rekordmange får i høst begynne på førstevalget sitt.

– Arbeidsledigheten er rekordlav, og verden har åpnet opp igjen. Antall søkere til høyere utdanning er tilbake på nivået vi hadde før pandemien, sier forskning- og høyere utdanningsminister Ole Borten Moe (Sp) i en pressemelding fra Regjeringen

For få sykepleieplasser

Totalt har 19 818 søkere fått tilbud om studieplass ved en helse- og sosialfagutdanning. Det er en økning på 4,7 prosent fra fjorårets opptak.
– Interessen for helsefag er fortsatt stor blant studentene. Regjeringen har styrket kapasiteten i sykepleierutdanningen, og utdanningsinstitusjonene har økt antall studieplasser noe. Men det er fortsatt ikke nok plasser, og jeg forventer at institusjonene jobber målrettet for flere studieplasser innen sykepleie i tiden fremover, sier Ola Borten Moe.

Fjerning av firerkravet

Regjeringen endret opptakskravet til lærerutdanningen før årets opptak, og fjernet firerkravet i matematikk som den forrige regjeringen innførte. Nå viser opptakstallene at endringen har hatt effekt, selv om antall lærerstudenter har gått ned. Det nye opptakskravet har ført til at 1038 studenter, som ikke ville fått tilbud med fjorårets krav, i år får tilbud om studieplass på grunnskolelærer- og lektorutdanning.

– Jeg er glad for at vi allerede ser stor effekt av at vi fjernet firerkravet. Regjeringen har åpnet for flere gode søkere – vi stenger ikke noen ute på grunn av karakteren i ett fag, sier Ola Borten Moe.

Stor mangel på sykepleiere og snekkere

60,7 prosent av tilbudene fra utdanningsinstitusjonene gikk til kvinner, 39,3 prosent gikk til menn.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Opptakstallene fra Samordna opptak viser at de ulike lærerstudiene har færre studenter med tilbud i år, enn i fjor. Størst nedgang er det på faglærer- og barnehagelærerstudier (Foto: Pexels).

Færre vil ta høyere utdanning

Tekst: Eva Alnes Holte / Foto: Pexels

I går ble tallene fra Samordna opptak offentliggjort. Færre vil bli lærere og sykepleiere og for barnehagene er tallene «bekmørke», ifølge Utdanningsforbundet.

Til sykepleierstudiet er det nærmere 3000 færre søkere i 2022 sammenliknet med 2021. Antall søkere til sykepleierstudiet er det laveste siden 2013, skriver tidsskriftet Sykepleien.

Populære studier

Blant de femten mest populære studiene finner vi siviløkonomi, juss, organisasjon og ledelse, toll og grensekontroll, arkitektur, industriell økonomi og medisin, melder nrk.no.

Nedgang fra 2021

Av 121 198 kvalifiserte søkere, har 105 216 fått tilbud om studieplass. Dette er en nedgang på tolv prosent fra forrige år.

Generelt forbud mot midlertidige ansettelser

Rekordmange får i høst begynne på førstevalget sitt.

– Arbeidsledigheten er rekordlav, og verden har åpnet opp igjen. Antall søkere til høyere utdanning er tilbake på nivået vi hadde før pandemien, sier forskning- og høyere utdanningsminister Ole Borten Moe (Sp) i en pressemelding fra Regjeringen

For få sykepleieplasser

Totalt har 19 818 søkere fått tilbud om studieplass ved en helse- og sosialfagutdanning. Det er en økning på 4,7 prosent fra fjorårets opptak.
– Interessen for helsefag er fortsatt stor blant studentene. Regjeringen har styrket kapasiteten i sykepleierutdanningen, og utdanningsinstitusjonene har økt antall studieplasser noe. Men det er fortsatt ikke nok plasser, og jeg forventer at institusjonene jobber målrettet for flere studieplasser innen sykepleie i tiden fremover, sier Ola Borten Moe.

Fjerning av firerkravet

Regjeringen endret opptakskravet til lærerutdanningen før årets opptak, og fjernet firerkravet i matematikk som den forrige regjeringen innførte. Nå viser opptakstallene at endringen har hatt effekt, selv om antall lærerstudenter har gått ned. Det nye opptakskravet har ført til at 1038 studenter, som ikke ville fått tilbud med fjorårets krav, i år får tilbud om studieplass på grunnskolelærer- og lektorutdanning.

– Jeg er glad for at vi allerede ser stor effekt av at vi fjernet firerkravet. Regjeringen har åpnet for flere gode søkere – vi stenger ikke noen ute på grunn av karakteren i ett fag, sier Ola Borten Moe.

Stor mangel på sykepleiere og snekkere

60,7 prosent av tilbudene fra utdanningsinstitusjonene gikk til kvinner, 39,3 prosent gikk til menn.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning