Skip to content
Årets Innlandspris gikk til Høgskolesenteret i Kongsvinger for «et imponerende arbeid over tid» som det heter i juryeringen. Styreleder Frank Larsen (til venstre) og daglig leder Vegard Herlyng mottok prisen i Gjøviks Olympiske Fjellhall i går.

Høgskolesenteret i Kongsvinger fikk Innlandsprisen

– Økt kompetanse er ikke bare et individuelt gode, men et samfunnsgode. Prisvinneren spiller en stor rolle i dette arbeidet og er i seg selv et viktig redskap for utdanning, sa fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen, under prisutdelingen på Agenda Innlandet i går.

Tekst: Eva Alnes Holte

Agenda Innlandet er en konferanse for politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia for Innlandet fylkeskommune. Ministre, partiledere, næringslivsledere og organisasjonsledere var til stede med innlegg og foredrag.
Se også: Hva nå Innlandet?

Høgskolesenteret i Kongsvinger ble hedret med Innlandsprisen.
Imponerende arbeid over tid

– Årets Innlandspris må sees som anerkjennelse av et imponerende arbeid over tid, der mange offentlige og private aktører gjennom samarbeid har bidratt til å løfte Kongsvingerregionen til et område man nå ser til for læring og inspirasjon, sa fylkesordføreren for Innlandet.

Han trakk fram Høgskolesenterets arbeid for å skape blest om nye tilbud lokalt: –Prisvinneren deltar i nettverk og inviteres landet rundt for å fortelle om resultatene. De er ambassadører for hvordan utdanning og læring lokalt kan skape dynamikk og utvikling for hele samfunnet.

Bærekraft og digitalisering

I juryens begrunnelse fremheves også Høgskolesenterets arbeid med bærekraft og digtalisering: «Bærekraft er et sentralt begrep. Gjennom utvikling av kurs og være aktive i opprettelse og drift av bærekraftsnettverk og via utvikling av bachelorgrad i bærekraftsøkonomi, så tar denne aktøren samfunnsansvar. Innsamling av 100 millioner kroner til opprettelsen av CREDS, et nytt forskningssenter for digitalisering og bærekraft, har vært imponerende. Og ikke nok med det, sammen med flere samarbeidspartnere, så realiseres nå Innlandet Science Park.»

– Målet med alle disse tiltakene er å bygge kompetanse, skape nye bedrifter, utvikle allerede eksisterende virksomheter og bygge samfunnet. Dette er utviklingsarbeid på sitt aller beste, sa Hagen. Han ga ros til kommunene i Kongsvingerregionen for å «ha lagt splid og stridigheter til side for å prioritere konstruktivt samarbeid».

– Dette er på mange måter en pris til en hel region, sa en stolt Vegard Herlyng og takket styret og de ansatte, Kongsvinger kommune, Kongsvingerregionen, fylkeskommunen, Klosser Innovasjon, Odal Sparebank og 7Sterke.

Juryen har bestått av representanter fra Innlandet fylkeskommune, LO, NHO, Sparebank1 og Statsforvalteren. Den har lagt vekt på at prisvinneren er en god ambassadør for Innlandet og har en solid forankring i Innlandssamfunnet. Vinneren har skapt synlige resultater og bidratt til utvikling av Innlandet.

I kriteriene for prisen, står det at juryen legger særlig vekt på følgende:
Prisvinneren skal:

  • Være en ambassadør på vegne av Innlandet.
  • Ha skapt synlige resultater.
  • Bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
  • Ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.
  • Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Årets Innlandspris gikk til Høgskolesenteret i Kongsvinger for «et imponerende arbeid over tid» som det heter i juryeringen. Styreleder Frank Larsen (til venstre) og daglig leder Vegard Herlyng mottok prisen i Gjøviks Olympiske Fjellhall i går.

Høgskolesenteret i Kongsvinger fikk Innlandsprisen

– Økt kompetanse er ikke bare et individuelt gode, men et samfunnsgode. Prisvinneren spiller en stor rolle i dette arbeidet og er i seg selv et viktig redskap for utdanning, sa fylkesordfører i Innlandet, Even Aleksander Hagen, under prisutdelingen på Agenda Innlandet i går.

Tekst: Eva Alnes Holte

Agenda Innlandet er en konferanse for politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og akademia for Innlandet fylkeskommune. Ministre, partiledere, næringslivsledere og organisasjonsledere var til stede med innlegg og foredrag.
Se også: Hva nå Innlandet?

Høgskolesenteret i Kongsvinger ble hedret med Innlandsprisen.
Imponerende arbeid over tid

– Årets Innlandspris må sees som anerkjennelse av et imponerende arbeid over tid, der mange offentlige og private aktører gjennom samarbeid har bidratt til å løfte Kongsvingerregionen til et område man nå ser til for læring og inspirasjon, sa fylkesordføreren for Innlandet.

Han trakk fram Høgskolesenterets arbeid for å skape blest om nye tilbud lokalt: –Prisvinneren deltar i nettverk og inviteres landet rundt for å fortelle om resultatene. De er ambassadører for hvordan utdanning og læring lokalt kan skape dynamikk og utvikling for hele samfunnet.

Bærekraft og digitalisering

I juryens begrunnelse fremheves også Høgskolesenterets arbeid med bærekraft og digtalisering: «Bærekraft er et sentralt begrep. Gjennom utvikling av kurs og være aktive i opprettelse og drift av bærekraftsnettverk og via utvikling av bachelorgrad i bærekraftsøkonomi, så tar denne aktøren samfunnsansvar. Innsamling av 100 millioner kroner til opprettelsen av CREDS, et nytt forskningssenter for digitalisering og bærekraft, har vært imponerende. Og ikke nok med det, sammen med flere samarbeidspartnere, så realiseres nå Innlandet Science Park.»

– Målet med alle disse tiltakene er å bygge kompetanse, skape nye bedrifter, utvikle allerede eksisterende virksomheter og bygge samfunnet. Dette er utviklingsarbeid på sitt aller beste, sa Hagen. Han ga ros til kommunene i Kongsvingerregionen for å «ha lagt splid og stridigheter til side for å prioritere konstruktivt samarbeid».

– Dette er på mange måter en pris til en hel region, sa en stolt Vegard Herlyng og takket styret og de ansatte, Kongsvinger kommune, Kongsvingerregionen, fylkeskommunen, Klosser Innovasjon, Odal Sparebank og 7Sterke.

Juryen har bestått av representanter fra Innlandet fylkeskommune, LO, NHO, Sparebank1 og Statsforvalteren. Den har lagt vekt på at prisvinneren er en god ambassadør for Innlandet og har en solid forankring i Innlandssamfunnet. Vinneren har skapt synlige resultater og bidratt til utvikling av Innlandet.

I kriteriene for prisen, står det at juryen legger særlig vekt på følgende:
Prisvinneren skal:

  • Være en ambassadør på vegne av Innlandet.
  • Ha skapt synlige resultater.
  • Bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
  • Ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.
  • Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning