Skip to content
– Målet med «Jenter og teknologi» er derfor å inspirere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi- og realfag, skriver Linn Alicia Slora Kristinsen fra NHO Innlandet og bioingeniør Ingrid Gundersen, styremedlem i NITO Hedmark. I dag møter NITO, NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering teknologi- og realfagsinteresserte jenter på ungdomsskoler i Innlandet.

KRONIKK: – Dette er en likestillingsutfordring!

Norske ingeniører og teknologer er en mannsdominert yrkesgruppe. I årets søkertall til høyere utdanning er kvinneandelen blant dem som hadde teknologi og realfag som sitt førstevalg så lav som 28 prosent.

Av Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver NHO Innlandet og Ingrid Gundersen, styremedlem i NITO Hedmark og bioingeniør.

Dette er en likestillingsutfordring. En undersøkelse fra NHO i år viser at skjev kjønnsbalanse skaper rekrutteringsproblemer. Tall for Innlandet viser at 29 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at de opplever en skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. 28 prosent svarer at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Samtidig ønsker bedriftene mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon, og da er det viktig å se hvor skoen trykker.

Norge og Innlandet står midt i en teknologisk revolusjon innen alt fra velferdsteknologi til kunstig intelligens. Behovet for ingeniører og teknologer bare øker. I NITOs årlige behovsundersøkelse svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de vil trenge flere ingeniører de neste tre årene, og nesten 70 prosent sier de tror det vil bli vanskelig å skaffe ingeniørkompetansen de trenger. 43 prosent av sistnevnte oppgir at den største konsekvensen er at oppgaver ikke blir løst. Vi risikerer å henge stadig mer etter i den rivende teknologiske utviklingen.

Hvis Norge skal holde tritt og ta gode valg i den høyteknologiske fremtiden, trenger vi alle gode hoder – fra hele befolkningen. Kvinner har gjerne sine egne perspektiver og erfaringer, men må ofte bruke løsninger utviklet av menn. For eksempel er bilbelter ikke tilpasset gravide kvinner, styrer på el-sparkesykler er ofte for høye for kvinner og ansiktsgjenkjenning på mobiltelefoner er dårligere til å gjenkjenne kvinner. Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbøs skjønnhetsklinikk ville ha «Nordens bredeste tilbud av behandlinger med en vitenskapelig dokumentert effekt». Men forskning viser at nettopp vitenskapen rundt kvinnehelse fortsatt er full av hull.

Målet med «Jenter og teknologi» er derfor å inspirere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi- og realfag. Både våre egne erfaringer, tilbakemelding fra skolene og eksterne evalueringer fra forskere konkluderer med at prosjektet virker etter hensikten: Jentene får ny innsikt i teknologiutdanninger og yrker som de ofte ikke ville fått ellers. Mange jenter er interessert i for eksempel klima eller helse, og når de får leke med ny teknologi og oppleve

hvordan den kan bidra til å løse disse utfordringene, får de mer lyst til å velge teknologi- og realfag. Og ikke minst er det viktig med de kvinnelige rollemodellene vi har med oss på møtene.

Vi håper å inspirere så mange som mulig fra hele Innlandet. Vi vil gi alle jenter en spennende og lærerik dag som kan bli avgjørende for deres valg av utdanning og karriere. Mandag den 7. november skal NITO, NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) til Innlandet og møte teknologi- og realfagsinteresserte jenter i 9. og 10. klasse. I tillegg til det fysiske arrangementet kan jentene besøke flere lokale bedrifter. På turneen vil jentene delta i workshops og konkurranser, høre spennende foredrag, oppleve ny teknologi hands-on og ikke minst møte voksne kvinner som har valgt karriere innen ingeniør- og teknologifag. Det blir også bedriftsbesøk, der mange lokale bedrifter åpner dørene og viser alle mulighetene som finnes.

La deg inspirere til å ta gode valg for fremtiden. Vi håper teknologiinteressen spirer!

Les også: – Du skal bry deg om flokken din

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

– Målet med «Jenter og teknologi» er derfor å inspirere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi- og realfag, skriver Linn Alicia Slora Kristinsen fra NHO Innlandet og bioingeniør Ingrid Gundersen, styremedlem i NITO Hedmark. I dag møter NITO, NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering teknologi- og realfagsinteresserte jenter på ungdomsskoler i Innlandet.

KRONIKK: – Dette er en likestillingsutfordring!

Norske ingeniører og teknologer er en mannsdominert yrkesgruppe. I årets søkertall til høyere utdanning er kvinneandelen blant dem som hadde teknologi og realfag som sitt førstevalg så lav som 28 prosent.

Av Linn Alicia Slora Kristiansen, seniorrådgiver NHO Innlandet og Ingrid Gundersen, styremedlem i NITO Hedmark og bioingeniør.

Dette er en likestillingsutfordring. En undersøkelse fra NHO i år viser at skjev kjønnsbalanse skaper rekrutteringsproblemer. Tall for Innlandet viser at 29 prosent av bedriftene i undersøkelsen svarer at de opplever en skjev kjønnsbalanse i søkermassen som et problem i rekrutteringsarbeidet. 28 prosent svarer at de ikke er fornøyd med kjønnsbalansen i egen bedrift. Samtidig ønsker bedriftene mer mangfold for å sikre kompetanse og innovasjon, og da er det viktig å se hvor skoen trykker.

Norge og Innlandet står midt i en teknologisk revolusjon innen alt fra velferdsteknologi til kunstig intelligens. Behovet for ingeniører og teknologer bare øker. I NITOs årlige behovsundersøkelse svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de vil trenge flere ingeniører de neste tre årene, og nesten 70 prosent sier de tror det vil bli vanskelig å skaffe ingeniørkompetansen de trenger. 43 prosent av sistnevnte oppgir at den største konsekvensen er at oppgaver ikke blir løst. Vi risikerer å henge stadig mer etter i den rivende teknologiske utviklingen.

Hvis Norge skal holde tritt og ta gode valg i den høyteknologiske fremtiden, trenger vi alle gode hoder – fra hele befolkningen. Kvinner har gjerne sine egne perspektiver og erfaringer, men må ofte bruke løsninger utviklet av menn. For eksempel er bilbelter ikke tilpasset gravide kvinner, styrer på el-sparkesykler er ofte for høye for kvinner og ansiktsgjenkjenning på mobiltelefoner er dårligere til å gjenkjenne kvinner. Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbøs skjønnhetsklinikk ville ha «Nordens bredeste tilbud av behandlinger med en vitenskapelig dokumentert effekt». Men forskning viser at nettopp vitenskapen rundt kvinnehelse fortsatt er full av hull.

Målet med «Jenter og teknologi» er derfor å inspirere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi- og realfag. Både våre egne erfaringer, tilbakemelding fra skolene og eksterne evalueringer fra forskere konkluderer med at prosjektet virker etter hensikten: Jentene får ny innsikt i teknologiutdanninger og yrker som de ofte ikke ville fått ellers. Mange jenter er interessert i for eksempel klima eller helse, og når de får leke med ny teknologi og oppleve

hvordan den kan bidra til å løse disse utfordringene, får de mer lyst til å velge teknologi- og realfag. Og ikke minst er det viktig med de kvinnelige rollemodellene vi har med oss på møtene.

Vi håper å inspirere så mange som mulig fra hele Innlandet. Vi vil gi alle jenter en spennende og lærerik dag som kan bli avgjørende for deres valg av utdanning og karriere. Mandag den 7. november skal NITO, NHO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) til Innlandet og møte teknologi- og realfagsinteresserte jenter i 9. og 10. klasse. I tillegg til det fysiske arrangementet kan jentene besøke flere lokale bedrifter. På turneen vil jentene delta i workshops og konkurranser, høre spennende foredrag, oppleve ny teknologi hands-on og ikke minst møte voksne kvinner som har valgt karriere innen ingeniør- og teknologifag. Det blir også bedriftsbesøk, der mange lokale bedrifter åpner dørene og viser alle mulighetene som finnes.

La deg inspirere til å ta gode valg for fremtiden. Vi håper teknologiinteressen spirer!

Les også: – Du skal bry deg om flokken din

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning