Skip to content
Nordmenn bruker mest penger i Norden på klær og sko, møbler, husholdningsartikler og vedlikehold (Foto: Pexels)

Nordmenn shopper nest mest i Europa

Bare Luxembourg hadde i fjor høyere personlig forbruk per innbygger enn Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordmenns forbruk lå høyere enn nabolandene Sverige og Danmark, hvor konsumet lå henholdsvis 9 og 3 prosent under Norge.

Prisnivå

De nyeste tallene fra den Europeiske kjøpekraftundersøkelse viser at Sveits hadde Europas høyeste prisnivå for konsum i husholdningene. Island, Norge og Danmark hadde relative prisnivåer på henholdsvis 50, 46 og 40 prosent over EU-snittet. I den andre enden lå Tyrkia, Nord-Makedonia og Bulgaria, med prisnivå fra 60 til 44 prosent under EU-gjennomsnittet.
– Vi ser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene i Europa. Noe av forklaringen for det høye prisnivået i Norge er at velstandsnivået også er høyt, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

HØY BOLIGGJELD OG HØYE EIENDOMSPRISER TRUER NORSK ØKONOMI

Islendingene går oftest ut på restaurant i Norden.

Norge og Danmark på topp i Norden

Blant de fem nordiske landene hadde Norge og Danmark det høyeste nivået på personlig konsum per innbygger i fjor. Når vi ser på klær og sko topper Norge med en indeks på 157, mot Finland som har en indeks på 93. Det samme gjelder også for møbler, husholdningsartikler og vedlikehold, hvor Norge er på topp med en indeks på 162. Island har høyest konsum for gruppene kultur og fritid samt hotell og restauranttjenester sammenlignet med de andre nordiske landene. For matvarer og alkoholfrie drikkevarer var det små forskjeller mellom landene, og Island hadde høyest forbruk med en indeks på 117.

VIL HA BYDEL RUNDT NOVA SPEKTRUM

Shopper minst

– Norge har sammen med Luxembourg toppet listen for personlig konsum siden 2017. Det er langt over land som Albania og Bosnia- Hercegovina som vi finner i andre enden av listen, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Personlig konsum per innbygger i Luxembourg og Norge var henholdsvis 46 og 25 prosent over EU-gjennomsnittet, mens Albania og Bosnia-Hercegovina hadde konsum rundt 60 prosent under EU-snittet. Personlig konsum i de andre nordiske landene lå 12 til 21 prosent over det samme snittet.

Kilde : Statistisk sentralbyrå

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Nordmenn bruker mest penger i Norden på klær og sko, møbler, husholdningsartikler og vedlikehold (Foto: Pexels)

Nordmenn shopper nest mest i Europa

Bare Luxembourg hadde i fjor høyere personlig forbruk per innbygger enn Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nordmenns forbruk lå høyere enn nabolandene Sverige og Danmark, hvor konsumet lå henholdsvis 9 og 3 prosent under Norge.

Prisnivå

De nyeste tallene fra den Europeiske kjøpekraftundersøkelse viser at Sveits hadde Europas høyeste prisnivå for konsum i husholdningene. Island, Norge og Danmark hadde relative prisnivåer på henholdsvis 50, 46 og 40 prosent over EU-snittet. I den andre enden lå Tyrkia, Nord-Makedonia og Bulgaria, med prisnivå fra 60 til 44 prosent under EU-gjennomsnittet.
– Vi ser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene i Europa. Noe av forklaringen for det høye prisnivået i Norge er at velstandsnivået også er høyt, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

HØY BOLIGGJELD OG HØYE EIENDOMSPRISER TRUER NORSK ØKONOMI

Islendingene går oftest ut på restaurant i Norden.

Norge og Danmark på topp i Norden

Blant de fem nordiske landene hadde Norge og Danmark det høyeste nivået på personlig konsum per innbygger i fjor. Når vi ser på klær og sko topper Norge med en indeks på 157, mot Finland som har en indeks på 93. Det samme gjelder også for møbler, husholdningsartikler og vedlikehold, hvor Norge er på topp med en indeks på 162. Island har høyest konsum for gruppene kultur og fritid samt hotell og restauranttjenester sammenlignet med de andre nordiske landene. For matvarer og alkoholfrie drikkevarer var det små forskjeller mellom landene, og Island hadde høyest forbruk med en indeks på 117.

VIL HA BYDEL RUNDT NOVA SPEKTRUM

Shopper minst

– Norge har sammen med Luxembourg toppet listen for personlig konsum siden 2017. Det er langt over land som Albania og Bosnia- Hercegovina som vi finner i andre enden av listen, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Personlig konsum per innbygger i Luxembourg og Norge var henholdsvis 46 og 25 prosent over EU-gjennomsnittet, mens Albania og Bosnia-Hercegovina hadde konsum rundt 60 prosent under EU-snittet. Personlig konsum i de andre nordiske landene lå 12 til 21 prosent over det samme snittet.

Kilde : Statistisk sentralbyrå

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning