Skip to content
TØFT FOR BEDRIFTENE I INNLANDET: Ni av ti venter svekkelser i driftsresultatene: – Vinteren er tøff med høye strømkostnader, renteøkninger og økte varepriser. Alle må spare, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet. (Foto: Moment Studio).

Strømstøtteordningen skyter bom

NHOs ferske medlemsundersøkelse viser en fortsatt forverring av den generelle markedssituasjonen i Innlandet. Markedsutsiktene skal nå være på et bunnivå.

I desember målte NHO den dårligste markedsituasjon i Innlandet de siste 1,5 årene. Den ferske medlemsundersøkelsen for denne måneden ble avsluttet den 10. januar og viser at situasjonen ikke er særlig bedret fra desember.

Byggenæring, reiseliv og handelsnæring

Bare 14 prosent av bedriftene i Innlandet (17 prosent ved desembermålingen), sier markedssituasjonen er god, mens 30 prosent (29 prosent ved desembermålingen), sier at det er en dårlig markedssituasjon.

De næringene som melder om den dårligste markedssituasjonen og markedsutsiktene finner vi i byggenæringen, reiseliv og handelsnæringen.

– Markedsutsiktene for bedriftene i Innlandet er på et bunnpunkt. Flere bransjer er spent på hvordan en strammere økonomi vil påvirke folks evne til å bygge, reise, gå ut og spise, eller unne seg et hotellopphold. Alle må spare, og det får konsekvenser for bedriftene. Det er en trend at man kutter mer i varekonsumet enn i tjenestekonsumet i trangere økonomiske tider, noe som enkelte næringer kjenner mer enn andre, sier regiondirektør for NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Sterk kostnadsvekst

83 prosent av NHO-bedriftene i Innlandet oppgir at kostnadsveksten er unormalt høy, og 9 av 10 venter svekkelse i driftsresultatet fremover.

– Vinteren er tøff med høye strømkostnader, renteøkninger og økte varepriser. Fremtidsutsiktene har nå holdt seg stabilt svake i fire måneder på rad, sier Kristiansen.

Bare 1 av 5 søkte om strømstøtte

Kun 1 av 5 av NHO Innlandets medlemsbedrifter har søkt om strømstøtte. 70 prosent av disse kvalifiserte ikke. 14 prosent sier at søknadsprosessen var for krevende.

– Dette viser at strømstøtteordningen ikke treffer bedriftene slik som regjeringen ønsket. Flere av NHO Innlandet sine bedrifter er frustrerte og bekymret. Mange forteller oss at de er redde for konsekvensene de skyhøye strømprisene får for bedriftene og deres ansatte, sier Kristiansen, og legger til:

– NHO har videreformidlet til regjeringen de tilbakemeldingene vi har fått fra bedriftene om at ordningen må justeres så flere blir omfattet. Det kan handle om hvordan man beregner strømintensitet eller utnytter handlingsrommet i statsstøttereglene. Det bør heller ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, for bedriftene trenger utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte. Vi håper det kan komme flere tilbud om fastpris fremover som gir bedriftene forutsigbarhet, men akkurat nå får vi daglig tilbakemeldinger fra medlemmene våre som sier at tilbudene ikke treffer og ikke gir levelige priser. Strømstøtten til bedriftene må forlenges, forbedres og forenkles, avslutter Kristiansen.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

TØFT FOR BEDRIFTENE I INNLANDET: Ni av ti venter svekkelser i driftsresultatene: – Vinteren er tøff med høye strømkostnader, renteøkninger og økte varepriser. Alle må spare, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet. (Foto: Moment Studio).

Strømstøtteordningen skyter bom

NHOs ferske medlemsundersøkelse viser en fortsatt forverring av den generelle markedssituasjonen i Innlandet. Markedsutsiktene skal nå være på et bunnivå.

I desember målte NHO den dårligste markedsituasjon i Innlandet de siste 1,5 årene. Den ferske medlemsundersøkelsen for denne måneden ble avsluttet den 10. januar og viser at situasjonen ikke er særlig bedret fra desember.

Byggenæring, reiseliv og handelsnæring

Bare 14 prosent av bedriftene i Innlandet (17 prosent ved desembermålingen), sier markedssituasjonen er god, mens 30 prosent (29 prosent ved desembermålingen), sier at det er en dårlig markedssituasjon.

De næringene som melder om den dårligste markedssituasjonen og markedsutsiktene finner vi i byggenæringen, reiseliv og handelsnæringen.

– Markedsutsiktene for bedriftene i Innlandet er på et bunnpunkt. Flere bransjer er spent på hvordan en strammere økonomi vil påvirke folks evne til å bygge, reise, gå ut og spise, eller unne seg et hotellopphold. Alle må spare, og det får konsekvenser for bedriftene. Det er en trend at man kutter mer i varekonsumet enn i tjenestekonsumet i trangere økonomiske tider, noe som enkelte næringer kjenner mer enn andre, sier regiondirektør for NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

Sterk kostnadsvekst

83 prosent av NHO-bedriftene i Innlandet oppgir at kostnadsveksten er unormalt høy, og 9 av 10 venter svekkelse i driftsresultatet fremover.

– Vinteren er tøff med høye strømkostnader, renteøkninger og økte varepriser. Fremtidsutsiktene har nå holdt seg stabilt svake i fire måneder på rad, sier Kristiansen.

Bare 1 av 5 søkte om strømstøtte

Kun 1 av 5 av NHO Innlandets medlemsbedrifter har søkt om strømstøtte. 70 prosent av disse kvalifiserte ikke. 14 prosent sier at søknadsprosessen var for krevende.

– Dette viser at strømstøtteordningen ikke treffer bedriftene slik som regjeringen ønsket. Flere av NHO Innlandet sine bedrifter er frustrerte og bekymret. Mange forteller oss at de er redde for konsekvensene de skyhøye strømprisene får for bedriftene og deres ansatte, sier Kristiansen, og legger til:

– NHO har videreformidlet til regjeringen de tilbakemeldingene vi har fått fra bedriftene om at ordningen må justeres så flere blir omfattet. Det kan handle om hvordan man beregner strømintensitet eller utnytter handlingsrommet i statsstøttereglene. Det bør heller ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, for bedriftene trenger utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte. Vi håper det kan komme flere tilbud om fastpris fremover som gir bedriftene forutsigbarhet, men akkurat nå får vi daglig tilbakemeldinger fra medlemmene våre som sier at tilbudene ikke treffer og ikke gir levelige priser. Strømstøtten til bedriftene må forlenges, forbedres og forenkles, avslutter Kristiansen.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning