Skip to content
Regjeringen vil ha styringsmekanismer som begrenser krafteksporten i situasjoner der det er fare lite vann i magasinfyllingene. Fra venstre: NVE-direktør Kjetil Lund, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Olje- og energidepartementet).

Regjeringen vil lovfeste kraftprodusentenes ansvar

– Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten og vi skal ha nok kraft til industrien vår.

Dette sa statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding før helgen. Ifølge pressemeldingen vil Regjeringen innføre en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

Den nye styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til produsentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. Gjennom dette kan eksporten begrenses.

Styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter.

Les også om: Annerledeslandet Norge

 

Styringsmekanismen består av følgende tiltak:

  • Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • En formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner
  • Adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

– Til syvende og sist er det kun økt utbygging av fornybar energi i hele landet som vil kunne sikre forsyningen av kraft i fremtiden. Her har regjeringen en stor gjenstående jobb å gjøre skal vi unngå knapphet på kraft de neste årene. Fornybarnæringen er klare til å gjøre sitt, og regjeringen må sikre rammevilkår og forutsigbarhet som legger til rette for det kraftløftet vi nå trenger, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Regjeringen vil ha styringsmekanismer som begrenser krafteksporten i situasjoner der det er fare lite vann i magasinfyllingene. Fra venstre: NVE-direktør Kjetil Lund, statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland. (Foto: Olje- og energidepartementet).

Regjeringen vil lovfeste kraftprodusentenes ansvar

– Vi skal være trygge på at vi alltid har nok vann i magasinene våre. Det skal alltid være strøm i stikkontakten og vi skal ha nok kraft til industrien vår.

Dette sa statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding før helgen. Ifølge pressemeldingen vil Regjeringen innføre en styringsmekanisme som lovfester produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft.

Den nye styringsmekanismen innebærer at det stilles større krav til produsentene i situasjoner der det er utsikter til at magasinfyllingen kan nå lave nivåer. Gjennom dette kan eksporten begrenses.

Styringsmekanismen skal innføres i god tid før neste vinter.

Les også om: Annerledeslandet Norge

 

Styringsmekanismen består av følgende tiltak:

  • Lovfesting av produsentenes ansvar for å bidra til forsyningssikkerheten for kraft
  • En formalisering av rapporteringsordningen for vannkraftprodusenter fra sommeren 2022
  • Krav om at produsentene utarbeider strategier for å ivareta forsyningssikkerheten og adgang for energimyndighetenes til å føre tilsyn og kontroll med disse, herunder sanksjoner
  • Adgang for energimyndighetene til å gripe inn i magasindisponeringen i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi
  • Tydeliggjøring av at det av hensyn til forsyningssikkerheten kan fastsettes begrensninger på utenlandsforbindelsene i situasjoner der det er reell fare for knapphet på energi

– Til syvende og sist er det kun økt utbygging av fornybar energi i hele landet som vil kunne sikre forsyningen av kraft i fremtiden. Her har regjeringen en stor gjenstående jobb å gjøre skal vi unngå knapphet på kraft de neste årene. Fornybarnæringen er klare til å gjøre sitt, og regjeringen må sikre rammevilkår og forutsigbarhet som legger til rette for det kraftløftet vi nå trenger, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning