Skip to content
Innen 2035 skal vi materialgjenvinne 65 prosent av avfall fra næringsliv eller husholdninger. (Cottonbro Studio/Pexels)

Strengere krav til kildesortering av avfall

Fra 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Offentlige og private virksomheter og institusjoner som lager husholdningslignende avfall og landbruksplast, skal også sortere ut dette.

Dette avfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

- Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og mijødepartementet.

Plast- og bioavfall

Økt materialgjenvinning av plast vil redusere utslippet av klimagasser og utnytte ressursene bedre. Biologisk behandling av bioavfall, som matavfall og hageavfall, bidrar til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping ved gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og energi. For eksempel kan bioavfall bli gjort om til biogass, som igjen kan brukes som drivstoff.

Positive signaler fra sentralbanksjefen i dag

En mer sirkulær økonomi for plast forutsetter mer bærekraftige plastprodukter som lettere kan sorteres, materialgjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg vil mindre plastavfall bety mindre forbrenning av plast som igjen gir mindre utslipp fra avfallssektoren.

Målet er 70 prosent materialgjenvinning

Det er anslått at innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, anslås økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035.

De kommunene som har sentralsortering, kan fortsette med dette. Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene, hvor man i 2035 må ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall.

I tillegg til de nye kravene om utsortering av plast- og bioavfall, er det vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket som vil tre i kraft straks. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

- Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Plastemballasjen utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene. Nå skal vi sikre at dette blir ny plast i stedet for avfall, sier statssekretær Aleksander Øren Heen.

Annonsere på Næring24.no?

Ta kontakt med annonseansvarlig marie@salgsfabrikken.no
eller lena@salgsfabrikken.no

Jobbkarusell

Innen 2035 skal vi materialgjenvinne 65 prosent av avfall fra næringsliv eller husholdninger. (Cottonbro Studio/Pexels)

Strengere krav til kildesortering av avfall

Fra 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Offentlige og private virksomheter og institusjoner som lager husholdningslignende avfall og landbruksplast, skal også sortere ut dette.

Dette avfallet skal materialgjenvinnes eller gjøres klart for ombruk, heter det i en pressemelding fra Regjeringen.

- Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen, sier statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og mijødepartementet.

Plast- og bioavfall

Økt materialgjenvinning av plast vil redusere utslippet av klimagasser og utnytte ressursene bedre. Biologisk behandling av bioavfall, som matavfall og hageavfall, bidrar til reduserte klimagassutslipp og verdiskaping ved gjenvinning av næringsstoffer, organisk materiale og energi. For eksempel kan bioavfall bli gjort om til biogass, som igjen kan brukes som drivstoff.

Positive signaler fra sentralbanksjefen i dag

En mer sirkulær økonomi for plast forutsetter mer bærekraftige plastprodukter som lettere kan sorteres, materialgjenvinnes og brukes på nytt. I tillegg vil mindre plastavfall bety mindre forbrenning av plast som igjen gir mindre utslipp fra avfallssektoren.

Målet er 70 prosent materialgjenvinning

Det er anslått at innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdningene og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall som matavfall og hageavfall, anslås økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035.

De kommunene som har sentralsortering, kan fortsette med dette. Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene, hvor man i 2035 må ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall.

I tillegg til de nye kravene om utsortering av plast- og bioavfall, er det vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket som vil tre i kraft straks. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

- Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Plastemballasjen utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene. Nå skal vi sikre at dette blir ny plast i stedet for avfall, sier statssekretær Aleksander Øren Heen.

Jobbkarusell

Sign Up and Start Learning